Hvordan udbringer du gylle?

Spadestik Af Mark
14. marts 2019

Overvej hvordan du vil udbringe gylle i foråret.

Det var grundet en lav nedbørsmængde i vinter, mange steder fint at køre gylle sidst i februar. Jorden kan i år mange steder optage meget vand, men der er stadig marker, hvor de seneste to ugers regn gør markerne følsomme over for trykskader.
Når det bliver vejr til at køre gylle igen, skal der tages bestik af om jorden er tjenlig til overkørslen med de meget tunge vognsæt.
Effektiviseringer gør gyllevognene større, ligeledes traktorerne, der trækker dem. Men konsekvensen af den større vægt, er ofte øget jordpakning.
Kørsel med gyllenedfælder for hver 7-8 m. medfører udbyttetab. Hvis der ikke anvendes faste kørespor, vil der over en årerække være kørt med gyllevognens hjul, over store dele af arealet, hvilket kan medføre udbyttetab over hele arealet.
Ved kørsel med en bred gyllebom, bliver der meget færre kørespor, hvilket yderligere mindskes ved faste kørespor. Til gengæld kan det blive til ”motorveje”, der kan være svære at flytte, hvis arbejdsbredden skal ændres.
Jordtypen og bearbejdningsdybden i marken har stor betydning for, hvornår en mark er egnet til at blive kørt på efter nedbør og hvornår den er egnet til at blive bearbejdet. Dækmonteringen og lufttrykket har en betydning for, hvor dybt trykket går ned i jorden. Ved at holde trykket i det øverste jordlag, kan skaden nemmere udbedres.
Forsøg viser flere overkørsler med 6-8 ton akseltryk giver udbyttenedgang, samt at der er tendens til at jorden bedre kan kompensere for en overkørsel med et lidt større akseltryk, men kun et dæk eller en overkørsel.
Ved flere overkørsler, som traktor med gyllevogn, får jorden først to tryk af traktoren og derefter to til tre tryk af gyllevognen, det bliver til fire/fem tryk ved en overkørsel med vognsættet.
Alternativet til gyllevognen kan være en gylleudlægger eller en selvkørende gyllevogn, som dog ofte har et større akseltryk, men færre overkørsler.
Særligt på våd jord, skal der altid anvendes den bedst mulige dækmotering.
Ved kørsel på kløver/kløvergræs er det vigtigt at køre på mindst muligt af arealet, da kløveren ikke kan tåle overkørslen fra dækkene. Her er faste kørespor særlig godt.

Kontakt for mere info

Jonas Høeg

Luk (Esc)