Havde du regnet med at lade køerne afgræsse markerne i år

Køer På Græs
12. april 2019

Nye brancheaftaler omkring anvendelsen af græs, lucerne og proteinafgrøder fra arealer i første omlægningsår, kan have betydning for dig!

Der er kommet nye brancheaftaler omkring anvendelsen af græs, lucerne og proteinafgrøder fra arealer i første omlægningsår. Den nye aftale siger, at hvis du har en 1. års omlægningsmark, der skal afgræsses, må køerne kun optage 20 % af deres daglige foderoptag på denne mark. Det er altså ikke længere 20 % omlægningsfoder om året, men om dagen.
Har du ligeledes regnet med at lægge græsmarkerne om pr. 1. maj, skal du skynde dig at få fat i din planteavlsrådgiver, da omlægningen skal være påbegyndt senest 17. april i år på lige fod med indsendelse af fællesskemaerne, det vil sige senest på onsdag.
I den nye aftale skriver de:
”Såfremt landmanden inddrager græs-, lucernearealer eller arealer med proteinafgrøder i deres første omlægnings år som afgræsningsareal eller til slæt inden for de af EU-reglerne givne muligheder for at lade det udgøre op til 20 % af foderrationen pr. dyr, skal landmanden opgøre andelen af foderet pr. dyr pr. dag (til forskel fra EU-reglerne, der laver en foderopgørelse som gns. pr. år). Marker med flerårige afgrøder skal være påbegyndt omlægning senest ved fællesskemafristen (i 2019, den 17. april), hvis afgrøderne skal indgå i den økologiske foderplan. I kravet ses der bort fra ekstensive permanente græsarealer, der har afgrødekoderne 250, 251, 252, 253, 254 og 256”

Kontakt for mere info

Louise Kjær Hilligsøe

Kvægrådgiver

Jeg har været økologirådgiver siden, jeg blev færdig med min kandidat i husdyrvidenskab fra Københavns Universitet i 2018. Jeg har en meget stærk teoretisk baggrund, og jeg er vild med at nørde i drøvtyggernes fysiologi. Jeg trives bedst med masser af udfordringer. Jeg bringer den nørdede teoretiske viden - I har den praktiske erfaring.

Specialer:

- Afgræsning, herunder græsmælk
- Mælkeproduktion og mælkekvalitet
- Drøvtyggeres fysiologi
- Kalve

Luk (Esc)