Gør status for stankelbenlarver i dine græsmarker

Kigge Efter Stankelbenslarver
7. november 2019

Næsten hvert år er der marker efter græs, der bliver ødelagt af stankelbenlarver. Hvis man ved, at der er stankelbenlarver i stort tal, kan man tage sine forholdsregler. Forekomst af larver kan testes nu inden temperaturen bliver for lav.

Enkelte år er der udbredte angreb af stankelbenslarver. Oftest er det kun lokalområder, hvor angreb giver problemer. I områder med lavtliggende jord og meget græs er der ofte angreb. Men hvor næste år er svært at forudsige.

Foretager man en test med den simple saltvandsmetode, kan man allerede nu få en prognose for et eventuelt angreb næste år. Marker, der skal omlægges, er dem, der er interessant at teste. Man kan teste så længe dagtemperaturen ikke er under 5–10 grader, og nattefrosten endnu er sporadisk.

Findes der betydelige mængder over 50 larver pr. kvadratmeter på nuværende, skal man til at tage forholdsregler. Til forår vil der være færre, og afhængig af hvor mange der har været, kan man teste igen.

Efter en frostvinter overlever flere end efter mild vinter.

Hvad kan gøres? Det er erfaret, at senere pløjning med omhyggelig pakning af jorden sidst i april af en græspels har en effekt. Det efterlader så mange planterester nede i jorden, at larverne ikke behøver at komme tidligt på overfladen for at finde føde. Det hjælper korn og majs til at overleve betydelige angreb.

Er der om foråret en overlevet bestand på 200-300 pr. kvadratmeter, bør omlægning udskydes til ultimo maj juni.

Billederne viser testkit med 20 cm. langt kloakrør (0,01 kvadratmeter!) , tempereret saltvand (1 kg. : 10 l. vand) og nedbankning i et stød.

Kontakt for mere info

Kjeld Forsom

Planterådgiver

Over 25 års erfaring med udvikling af økologisk landbrug. Min målsætning er at højne og stabilisere udbytteniveauet i økologisk plantedyrkning ift. ressourceforbrug. Dialogen med den enkelte landmand er vigtig for udviklingen af nye idéer, der kan drive økologien fremad. Jeg har i de seneste år også arbejdet på projektbasis med emner som rodukrudt, kartoffeldyrkning samt dyrkning og kvalitetssikring af konsumkorn.

Specialer:

- Kartofler
- Konsumkorn og -frø
- Rodukrudt
- Grovfoder

Luk (Esc)