Bekæmp rodukrudtet efter høst

Rodukrudt1
25. juli 2019

Tidlig høst giver mulighed for en effektiv bekæmpelse af rodukrudt.

Det er flere steder ved at være aktuelt at gå i gang med bekæmpelsen af rodukrudt, hvor der er problemer med det. Især på de tidligt høstede marker, kan man nå at få en effektiv bekæmpelse. Man kan fremrykke høsten ved at ribbehøste eller crimpe.
Hvis kvik volder problemer, bør du komme i gang umiddelbart efter høst. Er vejret tørt og varmt, kan en skrælpløjning, der lægger udløberne oven på jorden til udtørring, være en god idé. Effektiv udtørring sker, når der over en periode på 1-2 uger opnås mindst 35 timer med en luftfugtighed under 50 %. Behandlingen foretages i 8-15 cm. dybde, og dybest på sandjord.
Udtørring kan også kombineres med udsultnings-metoden, hvor det handler om at ramme kvikken på tørstofminimum, når den er mest sårbar over for bekæmpelse. For kvik er det på 3-4 blad stadiet, så man f.eks. tallerkenharver, hver gang kvikken har 3-4 blade. Det er bedre at komme for tidligt end for sent, men det handler ikke om blot at holde jorden sort, idet man risikerer at flytte udløberne rundt uden at udsulte dem.
Hvis du har marker med mange agertidsler, skal du også ud lige efter høst for at få mest effekt. En meget effektiv metode mod agertidsel er at pløje efter høst med efterfølgende etablering af en konkurrencestærk efterafgrøde. I foråret følges op af endnu en pløjning. Jordbehandling senere i efteråret har meget ringe effekt på tidsler.
Generelt bør man være forsigtig med at så vintersæd i marker med meget rodukrudt, da det opformeres bedre i vintersæd.

Kontakt for mere info

Luk (Esc)