Tjek spireevnen i rug til afgræsning

Koer På Græs
3. marts 2017

Markspireevnen kan være afgørende for en god etablering.

Nogle partier rug taber spireevnen hen over vinteren, og partier med en spireevne på 80 – 90 % har ofte en lavere markspireevne. Forlang derfor, at såsædsleverandøren foretager en ny test inden levering eller send selv en prøve til et laboratorie. Partier med lav spireevne bør kasseres.

Etablering

En god etablering er, når der er 200 planter/m2. (Svarer til 90 – 100 kg./ha. ved normal spireevne og tusindkornsvægt). Hverken mere eller mindre. Bliver der mindre oplever vi, at der kommer for meget ukrudt og at ædelysten falder. Er der derimod en god plantebestand, æder køerne det gerne, og som bonus æder de samtidig det ukrudt, der måtte være spiret sammen med rugen. En god plantebestand er også med til at forbedre markens bæreevne, så marken ikke bliver trådt så meget op i de våde perioder. Er der flere planter, betyder det ikke så meget, men det har ikke nogen positiv effekt, hverken på ædelyst eller mængden af ukrudt.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)