Rødkløver som efterafgrøde i rug kan lykkes ovenud godt

Rødkløver
6. september 2017

Selv om rødkløveren først sås i foråret, og rugen er en konkurrencestærk afgrøde, kan kløveren undertiden stikke af.

Foto: Søren Beck Kristensen

Som billedet viser, kan der nogen gange næsten blive for meget af noget godt. I år har vi haft vækstforhold, der i den grad har tilgodeset væksten af kløver, og det har den forstået at udnytte.

Der, hvor det er mest sandsynligt, at det kan udmønte sig i høstproblemer, er under følgende forhold:

• Jord med lavt kvælstofindhold – her vil kløveren trives rigtig godt. (Men det er jo desværre også her, vi gerne vil bruge den!)

• For lav udsædsmængde i rugen

• Meget sent sået rug, der ikke er så hurtigt ude af starthullerne i foråret

• For høj udsædsmængde i kløveren

• Tidlig og vellykket etablering af kløver i foråret

• Regnfuld vækstsæson

Vi skal nok være mere opmærksomme på de kvælstoffattige jorder (under 60 kg. udnyttet N pr. ha.), og her skal vi finde ud af, hvilke af reguleringshåndtagene vi skal dreje på, for at undgå en alt for kraftig vækst i de våde år.

Hvis kløveren alligevel truer med at stå ovenud af kornet, må man satse på tidlig høst. Her er det selvfølgelig en fordel, hvis det f.eks. kan bruges crimpet til kvægfoder.

Til gengæld vil vi kunne glæde os over en fantastisk eftervirkning.

Kontakt for mere info

Anne Eriksen

Luk (Esc)