Respekt for vilde vikker

Vilde Vikker
30. juni 2017

Især i marker med lav kvælstofforsyning har 2-frøet vikke og dens slægtninge vist sig at kunne blive et virkeligt problem.

2-frøet vikke er en fin og ret spinkel plante, men den har uanede kræfter! Kortstråede afgrøder kan blive overvokset totalt, hvis der er mange planter pr. m2. Den har sin egen kvælstofleverance via knoldbakterier, og du opdager den formentlig første gang i de områder af marken, hvor kvælstofforsyningen af en eller anden grund er lavere end i resten af arealet.

Alle vikkerne laver ret store frø, der kan spire fra stor dybde, men 2-frøet vikke er særlig drilagtig, da de modne, sorte bælge har samme størrelse som kornkerner og kommer med i den høstede vare.

Som det ses af billedet, kan den også kravle godt op ad rugstænglerne.

Kontakt for mere info

Anne Eriksen

Luk (Esc)