Pløjefri økologisk dyrkning kræver et langt tilløb

Pløjefri Økologisk Dyrkning
12. oktober 2017

Pløjefri økologisk dyrkning? Realismen i dette diskuteres ofte, og min vurdering er, at vi ikke er klar til at undvære ploven i økologisk dyrkning – endnu! Men man kan forberede sig på, at jorden en dag ikke skal pløjes.

Mange økologer har lyst til at droppe pløjning og prøve sig frem med andre redskaber. Men vent med det! Det er endnu for risikabelt at stoppe med pløjningen. I stedet kan man overveje at gå i gang med tiltag, der på andre måder gør jorden sund, levende og frugtbar. Derved bliver jorden forberedt til at kunne undvære pløjning på længere sigt, når det rigtige koncept viser sig.

Løsning af jorden skal flyttes fra at være mekanisk til at være biologisk. Så fokus skal være på alle de tiltag, der giver mere liv i jorden, og man skal undgå de forhold, som skader livet i jorden. Samtidig skal ukrudtet forebygges bedre, bl.a. via sædskiftet. Mekanisk bekæmpelse af rodukrudt skal erstattes af noget andet - vi ved bare ikke helt af hvad endnu.

Her er fem bud på, hvordan du forbereder jorden til at undvære ploven:

1. Skånsom jordbearbejdning og trafik. Undgå kompakt og strukturskadet jord ved at overholde de råd, der findes om færdsel på marken (lav akselbelastning, lavt dæktryk, undgå kørsel på våd jord). Brug indtrækssystem til gylleudbringning, så der ikke kører tunge gyllevogne i marken. Overvej fastliggende kørespor, så jorden får fred for tung trafik (se www.økospor.dk). Pløj mere efter behov mht. hyppighed og pløjedybde.

2. Bliv god til efterafgrøder. Jordens liv har brug for flere og kraftige efterafgrøder. Men det er en udfordring at få gode efterafgrøder. Ved tidligere høst af dæksæd, evt. skårlægning, cripning mv., kan vi fremme efterafgrødernes etablering og vækst.

3. Mere organisk stof til jorden. Brug helårs-kløvergræs i sædskiftet og tilfør kompost, organisk materiale fra recirkulering og andre kilder uden for landbruget. Tjek kulstofindholdet i din jord.

4. Placer startgødning til afgrøden og vent med at køre gylle ud til marken kan bære.

5. Overvej intelligente systemer og løsninger til præcis ukrudtskontrol. Rækkedyrkning med kamera mv., kan give renere afgrøder og medvirke til at mindske opformering af frø- og rodukrudt. Det dyre udstyr bliver forhåbentligt bedre og billigere med tiden. I fremtiden bør frø- og rodukrudt bekæmpes på overfladen og ikke ved at begrave det med jord. Her mangler der at blive udviklet bedre løsninger, end hvad de fleste har til rådighed i dag.

Det er et langt tilløb at få jorden så levende, at pløjning kan undværes. Det kræver mange forskellige indsatser, og at der bliver forsket i og udviklet løsninger på dette område. Aktuelt starter Økologisk Landsforening sammen med andre partnere et projekt, hvor man vil afprøve principperne for Conservation Agriculture på økologiske marker, dvs. ingen eller minimal jordbearbejdning. Følg projektet Carbon-Farm på hjemmesiden http://okologi.dk/landbrug/projekter/planteavl/carbon-farm

Kontakt for mere info

Michael Tersbøl

Luk (Esc)