Hvordan tjekker du spireevnen i vinterrug, der skal sås i foråret?

Koer På Græs 1
13. marts 2017

Du kan prøve, om du kan få din såsædsleverandør til at stå for en spireprøve her i marts. Ellers må du selv i gang, for det er risikabelt at lade være.

Du kan selv sende en prøve til et laboratorie: Eks. Eurofins (76604242), OK Laboratorium (86600860) eller Ekoplan (30921745). Prisen er omkring 325 kr. for en analyse.

Du kan også selv teste det med 2 X 100 kerner. Du lægger 6 lag køkkenrulle på en tallerken; gennemvæder med vand, drysser kernerne ud og trykker dem ned. Dæk løst med en plastpose. Lad dem stå ved mindst 20 grader og sørg for, at køkkenrullen ikke tørrer ud, men hæld overskydende vand fra. Efter 2-3 døgn begynder der at ske noget. Jo langsommere de spirer, jo dårligere energi har kernerne. Efter en uge ved stuetemperatur tæller du, hvor mange kerner, der er spiret. Er der mindre end 80 % spireevne, bør du overveje kassation, da spiringen i marken vil være endnu ringere. I hvert fald skal udsædsmængden jo sættes op i forhold til den lavere spireevne. Jo lavere spireprocent, jo mindre robust er udsæden, også i forhold til koldt, fugtigt vejr under fremspiring.

Bemærk, at selv sundt udseende rug kan have dårlig spireevne. Årsagen er, at rugens kim nemt beskadiges ved hårdhændet tærskning. Desuden mister rugen spireevnen ved længere tids opbevaring.

Kontakt for mere info

Anne Eriksen

Luk (Esc)