Høst af majs

Hoest Af Majs
25. september 2017

Høst ikke majsen for sent og sæt den korrekte stubhøjde.

Nu ser det endelig ud til, at vi får stabilt højtryksvejr, og høstprognosen viser at majs, der er sået 15.-20. maj, bliver modne midt i oktober. Det er meget passende, da erfaringen viser, at majsen ikke bliver bedre som kvægfoder efter 20. oktober.

Det er vigtigt, at bladene er tørre, når der høstes, især hvis majsen ikke er alt for godt moden - saftafløb skal undgås.

Hvis der ønskes højere stivelses- og tørstofindhold, samt en lettere fordøjelighed, kan man hæve stubhøjden, men det er vigtigt, at du får regnet og vurderet på, om det er nødvendigt og ønskeligt sammenholdt med det andet foder, du har på lager.

I normalt udviklet majs sker der følgende ændringer, når stubhøjden øges fra 30 til 50 cm.:

Udbyttet reduceres med ca. 500 FEN per ha.

Tørstofindholdet øges med cirka 1,2 procent

Indholdet af stivelse øges med cirka 1,6 procent

Indholdet af NDF reduceres med cirka 1,5 procent

Foderværdien øges med cirka 0,15 MJ per kg. tørstof

FK NDF øges med ca. 1,4 procent

Husk at få alle kolberne med, hvis I hæver stubhøjden ;-)

Kontakt for mere info

Carsten Markussen

Planterådgiver

Økologirådgiver siden 1995. Dyrkning af græs og afgræsning er det jeg brænder for. Afgræsning skal styres af landmanden, rotationsafgræsning og holistisk afgræsning er måden at få mest muligt ud af sine kløvergræsmarker. Vi skal være bedre til at indbygge frodighed og kulstof i jorden, værktøjerne er kløvergræsmarker, planter med dybe rødder og ikke mindst efterafgrøder.

Specialer:

- Grovfoderproduktion
- Kløver/græs, etablering og blandinger
- Holistisk afgræsning og foldafgræsning
- Klimahandlingsplaner for landbrug

Luk (Esc)