Høj fordøjelighed øger både foderoptagelse og ydelse

Tørstof Og Ekm
13. september 2017

God ensilage er en afgørende ingrediens i malkekoens ration for at sikre høj ydelse og samtidig velfungerende vommiljø.

Jo bedre ensilagens fordøjeligheden er, jo hurtigere er ensilagen nedbrudt i vommen, og giver dermed hurtigere plads til mere ensilage. Koen æder mere, og ved det højere foderoptag får koen mere energi, hvilken hun omsætter i mere mælk. Ifølge nye beregninger som forskere præsenterede på fodringsdagen d. 5. september, kan man regne med respons i form af øget foderoptagelse og mælkeydelse op til 82 % fordøjelighed i græsensilagen, og tallene tyder på, at der er mere respons jo større kløverandelen i ensilagen er.

Hvorvidt det kan betale sig f.eks. at tage et slæt mere for at øge fordøjeligheden, afhænger blandt andet af mælkepris og maskinomkostninger.

Kontakt for mere info

Maike Brask

Luk (Esc)