Frisk græs hele året rundt - næsten da

Frisk Græs
31. oktober 2017

Frisk græs er billigt foder - nyt koncept i Danmark - Maksi Grass.

Mandag den 30. oktober var der gårddemonstration af fodring med meget frisk græs hos Jørgen Søndergård Madsen i Faster ved Skjern.

Der bliv vist en demonstration af græsopsamler vogn fra firmaet GrassTech. Ideen med frisk græs på stald kommer fra et Britisk/Irsk fodringskoncept - kaldet Zerograsser. Jørgen har omdøbt konceptet til Maksigrass.

Målet for Jørgen er at lave økologisk mælk billigst muligt uden, at det går ud over sundhed, reproduktion mm.

Investeringen i en vogn til at hente græsset hjem er lavet for at opnå mere frisk græs til køerne og højne proteinkvalitet i grovfoder samt reducere maskinstationsomkostningerne.

De foreløbige erfaringer er gode. Blandt andet:

• Klovsundhed – ingen negativ belastning

• Reproduktion – ingen problemer – snarere tvært imod

• Sundhed generelt god

• Mælkeproduktion hen over sommeren har været stigende og med højere protein procent

• Lavere kraftfoderforbrug

• Mindre maskinstationsudgifter

• Tidsforbrug uændret i juli og august + en halv time mere i september og oktober

• Høje udbytter på op til 10.000 FEN i slæt marken

• Super god ædelyst også på regnvejrsdage

• Høj frisk græsoptagelse på ca. 2.500 FEN pr. ko

I 2018 vil der sandsynligvis køre et projekt hos Jørgen via Aarhus Universitet, der retter fokus på 'meget frisk græs'-konceptet.

Kontakt for mere info

Søren Lykke-Jensen

Økologirådgiver

Jeg har været økologirådgiver siden 1992, både kvæg og planteavl. Mit erfaringsområde er derfor meget bredt. Økologi handler om helhed, og derfor betragter jeg det som en af mine store styrker i min rådgivning. Jeg har fokus på resultater, nytænkning og sparring. Jeg brænder for at arbejde med økologiens udfordringer, så vi sammen kan løfte økologien og de økologiske resultater yderligere.

Specialer:

- Tværfaglig rådgivning
- Kvæg og naturpleje
- Omlægning
- Regler

Luk (Esc)