Frisk græs hele året rundt - næsten da

Frisk Græs
31. oktober 2017

Frisk græs er billigt foder - nyt koncept i Danmark - Maksi Grass.

Mandag den 30. oktober var der gårddemonstration af fodring med meget frisk græs hos Jørgen Søndergård Madsen i Faster ved Skjern.

Der bliv vist en demonstration af græsopsamler vogn fra firmaet GrassTech. Ideen med frisk græs på stald kommer fra et Britisk/Irsk fodringskoncept - kaldet Zerograsser. Jørgen har omdøbt konceptet til Maksigrass.

Målet for Jørgen er at lave økologisk mælk billigst muligt uden, at det går ud over sundhed, reproduktion mm.

Investeringen i en vogn til at hente græsset hjem er lavet for at opnå mere frisk græs til køerne og højne proteinkvalitet i grovfoder samt reducere maskinstationsomkostningerne.

De foreløbige erfaringer er gode. Blandt andet:

• Klovsundhed – ingen negativ belastning

• Reproduktion – ingen problemer – snarere tvært imod

• Sundhed generelt god

• Mælkeproduktion hen over sommeren har været stigende og med højere protein procent

• Lavere kraftfoderforbrug

• Mindre maskinstationsudgifter

• Tidsforbrug uændret i juli og august + en halv time mere i september og oktober

• Høje udbytter på op til 10.000 FEN i slæt marken

• Super god ædelyst også på regnvejrsdage

• Høj frisk græsoptagelse på ca. 2.500 FEN pr. ko

I 2018 vil der sandsynligvis køre et projekt hos Jørgen via Aarhus Universitet, der retter fokus på 'meget frisk græs'-konceptet.

Kontakt for mere info

Søren Lykke-Jensen

Luk (Esc)