Du får mindre ukrudt ved senere såning af vinterrug

Senere Såning Vinterrug
18. september 2017

Det giver sig selv, at såmaskinen holder stille nu med de store nedbørsmængder, der kommer. Men som økolog skal du også vente med at så vinterrug til efter 20. september.

Når du udsætter såtidspunktet, er der en mindre fremspiring af ukrudt, og det, der spirer frem, klarer vinteren dårligere. Og har du korsblomstret ukrudt og gul urt, er det vigtigt at vente til 1. oktober med at så.

Hybridrug skal sås fra omkring 20. september til slut september, mens linjerug sås fra sidst i september og til midt i oktober. Du skal afpasse udsædsmængden efter såtidspunkt og fremspiringsbetingelserne.

Tabellen i billedet viser ønsket plantetal i økologisk vinterrug på udvalgte datoer

Hybridrug sælges i unit. Og én unit svarer til 1 mio. spiredygtige frø. Plantetallet i hybridrug nedsættes desuden med 20-25 planter/m2 i forhold til linjerug. Efter 1. oktober sås kun linjesorter.

Udsædsmængden beregner du ud fra formlen:

Udsæd kg./ha. = (Ønsket plantetal x TKV) / spireprocenten

Spireprocenten står på sækken, men husk at vurdere, hvad den realistisk vil være under de aktuelle forhold i marken. Fremspiringsprocenter i marken kan variere mellem 75-95 % afhængig af forholdene.

Kontakt for mere info

Lisbeth K. Knudsen

Planterådgiver

Jeg har arbejdet som rådgiver inden for økologisk planteavl i over 12 år. Forinden har jeg været landbrugslærer i 14 år. Jeg brænder for økologien og for at formidle viden. Jeg forsøger altid at give en aktuel, brugbar rådgivning, og lægger mig i selen for at følge op på tingene, så kunderne altid får et svar. Jeg ser en stor værdi i erfaringsudveksling økologer imellem, og ønsker at medvirke til at udbygge netværket mellem dem.

Specialer:

- Naturtjek
- Grovfoder og salgsafgrøder
- Omlægning og autorisation
- EU-støtteordninger og økologiregler
- Tværfaglig rådgivning

Luk (Esc)