Biogasgylle har nu højere tørstofindhold

Gyllenedfældning
27. januar 2017

Biogasanlæg i Danmark er begyndt at blive fodret med halm, græs, dybstrøelse og andre tørstofrige biomasser. Derfor har den afgassede gylle en anden sammensætning end man har været vant til.

I mange år er biogasanlæg i Danmark især blevet fodret med gylle og affald fra fødevareindustrien. Det laves der om på i disse år. Biogasproduktionen udvides nemlig markant, samtidig med, at de tidligere mængder af affald til at supplere med ikke bliver større. I stedet fodres de nye biogasanlæg i stigende grad med halm, ensilage, enggræs, dybstrøelse mm. Analyser fremlagt på Plantekongressen i sidste uge viser, at mange biogasanlæg leverer et højere tørstofindhold i det afgassede materiale, og det betyder, at ammonium-andelen af totalkvælstoffet er mindre, end man er vant til fra biogasgylle. Den varierer fra 50 til 80 %. Noget af totalkvælstoffet er dermed stadig bundet organisk i fibrene og udnyttes i langt lavere grad i udbringningsåret, men bidrager til gengæld lidt de efterfølgende år og bidrager til indbygning af kulstof og kvælstof i jordens organiske pulje.

Samtidig er risikoen for tab af ammoniak ved udbringning af biogasgylle med højt tørstofindhold væsentligt større, hvis man udbringer med slanger, da de våde fibre ligger oven på jorden, og ammoniakken derved får kontakt med luften. Nedfældning, hurtig nedpløjning eller eventuelt at separere gylle og kun køre væskefraktionen ud, vil derfor være mere relevant for biogasgylle fra anlæg, herunder også økologiske, når der bruges tørstofrige biomasser til biogasproduktion.

Kontakt for mere info

Michael Tersbøl

Luk (Esc)