Bier hjælper med bestøvningen

Vilde Bier
27. januar 2017

Vilde bier og honningbier kan hjælpe med bestøvningen af afgrøderne og kan dermed øge udbytterne i f.eks. hestebønner og raps.

Insekter og bier er vigtige for bestøvningen af flere afgrøder som hvidkløver, rødkløver, timian, raps og kål, gulerødder og løg, samt flere vilde plantearter. Derfor kan der med fordel påtænkes levesteder for bier i sædskiftet. Ved afgrøder kræves der ofte en stor tæthed af bestøvere inden for en kort tidsperiode, hvor det for vilde planter kræver en mere kontinuerlig bestand af mange forskellige bestøvende insekter. Både vilde bier og honningbier har i en længere årrække været i nedgang, hvilket giver anledning til fokus på området. Det er ikke nødvendigt, at hele marken blomstrer på en gang, for at levere tilstrækkelig føde til bier og andre bestøvende insekter.

Vildtstriber med forskellige plantearter, der blomstrer på forskellige tidspunkter er gode til bestøvere. I vildt striberne kan der ligeledes være insektvolde, hvilke også kan give overvintringssteder.

Når der tages slæt, kan der udelades nogle få mindre områder i marken, hvilket sikrer der hele tiden er føderessourcer i marken.

Der kan også udsås urter i græsmarksblandingen med forskellige blomstringstidspunkter, hvilket også er med til at sikre, der er kontinuerlig blomstring over længere perioder. Bierne er vilde med blåhat, cikorie og kællingetand.

Kontakt for mere info

Anne Eriksen

Luk (Esc)