Ulven vogter over vinterrapsen

Ulv
19. september 2016

I Tøndermarsken er angreb af gæs i efteråret en alvorlig trussel mod vinterraps og vintersæd.

En landmand i området har taget en ny metode i brug ved at placere en ulv i marken. Det kan foreløbigt holde fuglene på afstand.

Gæssene forvolder den største skade i vinterraps og vintersæd om efteråret, fordi bladmassen er mindre og mulighederne for kompensatorisk vækst derfor er reduceret.

Kontakt for mere info

Claus Østergaard

Plantechef og planterådgiver

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl. Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd. Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet. Det giver bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Specialer:

- Grovfoder
- Omlægning
- Regler
- Vanding

Luk (Esc)