Sæt sneglefælde i vinterrapsen

Spildraps
19. august 2016

Lav en sneglefælde i din vinterraps, så du opdager eventuelle angreb i tide.

På billedet herover ses spildraps i en nyhøstet vinterrapsmark, hvor snegle har ædt de første 5-6 meter af marken (th). Angreb af snegle i vinterraps er normalt værst på lerjord og især på knoldet jord. På sandjord er snegleproblemerne normalt ikke så store.

Vi anbefaler, at du laver en fælde, så du opdager et evt. angreb i tide. Fælden kan laves ved at lægge en tallerken omvendt med havregryn eller andet lokkemidel under. Sneglene er oftest fremme hen under aften og på dage med regn.

Bekæmpelse af snegle kan normalt klares med en rand- eller pletbehandling med et sneglemiddel. Sørg for at få det hjem i god tid, hvis du forventer angreb.

I tabellen herunder ses anbefalede doser for to midler, men der er flere på markedet. Den ”rigtige” dosis afhænger dog af antallet af snegle og arten. Da antallet er svært at fastlægge, kan det være aktuelt at anvende en dosis i den lave ende og gentage behandlingen, hvis sneglekornene hurtigt forsvinder. Det er vigtigt dagen efter at følge op på behandlingen, så en evt. anden behandling ikke kommer for sent. Hold øje med, hvor hurtigt granulaterne bliver ædt op. Vær opmærksom på, at blåsten og melkalk ikke er godkendt til bekæmpelse af agersnegle.

Den iberiske skovsnegl, også kaldet ”dræbersnegl”, er større end agersneglen og kræver lidt højere doser. Den iberiske skovsnegl optræder også som skadedyr i landbrugsafgrøder, men agersneglen er langt hyppigere. Sneglene stopper fødeoptagelsen, når de har ædt ferrifosfat, og skjuler sig i jorden, hvor de dør. Du vil derfor ikke se døde snegle efter behandlingen. Firmaerne angiver, at granulaterne kan tåle gentagen nedbør, og at effekten er intakt op til 4-6 uger efter behandlingen, men tjek dette.

Angreb af agersnegle kan fortsætte langt hen på efteråret. Først ved flere nætter med stærkere nattefrost går aktiviteten i stå.

Middel

Indhold af aktivt stof

Godkendt normaldosis, landbrug kg/ha

Anbefalet dosis*. kg/ha

Granulater pr. m2 ved anbefalet dosis

Kr. pr. kg inkl. afgift ekskl. moms

Pris ved anbefalet dosis, kr./ha inkl. afgift ekskl. moms

SmartBayt

1,6 %

50

8-10

30-40

28

224-280

Sluxx HP/Agros Sneglekorn

3,0 %

7

4-5

30-40

38

152-190

Kontakt for mere info

Poul Christensen

Planterådgiver

Den bedste rådgivning bliver givet i marken. Afgrøder og efterafgrøder skal være velvalgte i forhold til dyrkningsforholdene i hver enkelt mark. Jeg er drevet af at forbedre resultaterne i økologisk landbrug, og jeg er meget optaget af, at landmanden skal producere de afgrøder, der er efterspørgsel på. Derfor er jeg ofte i kontakt med de grovvarefirmaer, der køber afgrøder af planteavlere.

Specialer:

- Frøproduktion og raps
- Gødning
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi mark
- Rådgivning i marken

Luk (Esc)