Risiko for havrerødsot – så ikke for tidligt

Havrerødsot
13. september 2016

Risikoen for havrerødsot er større, hvis du sår tidligt. Havrerødsot-virus overføres især til vinterbyg og vinterhvede, når bladlus suger på bladene om efteråret. I vinterrug er der sjældent tabsvoldende angreb.

Bladlusene trives bedst i de mest milde egne af landet, og det er også der, vi ser flest angreb af havrerødsot. I efteråret 2014 var der høje temperaturer og dermed et stort antal bladlus, der spredte havrerødsot i tidligt såede marker. Det resulterede i 2015 i mange marker med skader som på billedet.

Da vi har udsædvanligt høje temperaturer lige nu, bør såning af vinterbyg og vinterhvede udsættes mindst en uge endnu.

Kontakt for mere info

Poul Christensen

Planterådgiver

Den bedste rådgivning bliver givet i marken. Afgrøder og efterafgrøder skal være velvalgte i forhold til dyrkningsforholdene i hver enkelt mark. Jeg er drevet af at forbedre resultaterne i økologisk landbrug, og jeg er meget optaget af, at landmanden skal producere de afgrøder, der er efterspørgsel på. Derfor er jeg ofte i kontakt med de grovvarefirmaer, der køber afgrøder af planteavlere.

Specialer:

- Frøproduktion og raps
- Gødning
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi mark
- Rådgivning i marken

Luk (Esc)