Lupin/Vårhvede til malkekøer

Skema Til Malkekøer
4. november 2016

En blanding af lupin og vårhvede kan være et godt alternativ til indkøbt tilskudsfoder.

Lupin/Vårhvede, som blanding, kan være et interessant fodermiddel til vores malkekøer. Lupiner har et højt proteinindhold, og vårhveden har et højt stivelsesindhold. Lupiner er den afgrøde, som under danske forhold har det højeste proteinindhold (ca. 38 % af tørstof).

I mange foderrationer til økologiske malkekøer mangler protein. Både i forhold til forsyningen med AAT og PBV. Specielt i de rationer, hvor der indgår lidt større mængder majs, er der behov for ekstra tilskud af protein. Proteinforsyningen ses ofte som begrænsning for mælkeproduktionen, hvilket kan medføre en lavere mælkeydelse og lav energiudnyttelse.

Det næste spørgsmål, der presser sig på er om lupin/vårhveden skal varmebehandles (toastning) for at øge proteinværdien. Ved varmebehandling bliver proteinet beskyttet mod nedbrydning i vommen og kan dermed udnyttes bedre længere nede i fordøjelsessystemet.

Figuren (Seges Økologi 2015) viser hvordan varmebehandlingen påvirker AAT i forskellige fodermidler. Som det ses er effekten størst i lupiner, og blandt kornsorterne er der størst effekt i hvede. Derfor kan blandsæd af lupin og vårhvede være meget fornuftigt.

En tommelfingerregel kan være, at når der indgår en del majsensilage i rationen (4 kg ts, eller mere) skal der ikke varmebehandles, da der kan blive mangel på PBV. Majs bidrager også til AAT forsyningen. Er der derimod tale om en ration uden majs, vil der være behov for varmebehandling.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)