Lupin/Vårhvede i markplanen

Lupin I Vårmark
6. november 2016

Dyrk lupin i blanding, når der er behov for PBV i foderplanen til økologiske malkekøer.

Lupin har et meget højt indhold af protein, både AAT og PBV, og er derfor en eftertragtet vare i foderplanen til økologiske malkekøer. Dyrkning af lupin i renbestand har dog ikke været nogen succes rent udbyttemæssigt. Ved at blande lupin med vårhvede stabiliseres udbyttet på niveau med vårhvede i renbestand. Og totaludbyttet af råprotein pr. hektar falder ikke fordi lupinerne blandes.

Dyrk derfor altid lupin i blandinger.

I blanding mindskes andelen af lejesæd i lupin markant. Og vandprocenten i lupin er lavere i blanding end i renbestand, når der høstes under fugtige forhold.

Hvilket blandingsforhold, der er det optimale, er et studium for sig. Og det beror på mange faktorer, herunder ukrudtstryk og gødningsniveau på den enkelte mark. Jeg anbefaler generelt at udså 80 % af normal udsædsmængde i lupin og 40% af normal udsædsmængde i vårhvede. Et højt planteantal i blandingsafgrøden sikrer gevinsten.

Sædskiftemæssigt kæmper lupin/vårhvede med hestebønne om pladsen. Udbyttet i hestebønne er typisk højere pr. hektar end i lupin/vårhvede, og selv om lupin har et højere råproteinindhold pr. kg. opnår blandingen ikke samme høst af råprotein pr. hektar som hestebønne. Der skal altså være behov for PBV i foderplanen før lupiner bliver den ultimative succes.

Kontakt for mere info

Erik Kristensen

Planterådgiver

Jord er min passion, og jeg har forstand på gødning og dyrkning i teori og i praksis. Samspil er min indgangsvinkel, og helheden mit mål. Jeg medvirker gerne ved strategimøder, og har god erfaring med holdninger som udviklingsfaktor. Fra april er jeg med sikkerhed at finde i marken, hvor jeg formidler min spidskompetence: biologisk indsigt.

Specialer:

- Jordbearbejdning
- Klima og klimahandlingsplaner
- Grovfoder
- Korn/frø
- Næringsstoffer

Luk (Esc)