Kan vinterraps klare agersennep og jordlopper?

Agersennep1
15. december 2016

Afhugning af agersennep kan hjælpe vinterraps - men skal ske tidligt, når sennep er 15 - 20 cm.

Sidst i september indkom en henvendelse om en delmark med vinterraps, hvor en planlagt radrensning ikke var gennemført pga. tilgroning med agersennep. Der blev iværksat en topafhugning af agersennep, så rapsen kunne få lys. Først i december besøgtes marken. Det blev konstateret, at rapsen var synligt mere udviklet, hvor agersennep var topafhugget i forhold til ikke-afhugget agersennep-kontrol. Afhugningshøjden på 20 cm. lå lige over toppen af rapsen på afhugningstidspunktet. Hvor afhugningshøjden var lavere, blev rapsens topskud afhugget, og det har skadet rapsen alvorligt. På billedet ses til venstre rapsplanter, som agersennep har tvunget i strækningsvækst, hvilket gør den svag og sårbar mod udvintring. Planterne til højre er fra radrenset del og er ikke blevet stresset af konkurrence. Konklusion: agersennep bør afhugges allerede når den har strukket sig 15 - 20 cm. Vinterraps bør ikke i placeres i marker, hvor agersennep er et problem!

Desværre kunne der også konstateres angreb af rapsjordloppelarver i mere end 50 % af undersøgte planter. Og det selvom kun få jordlopper blev fanget i en gul fangbakke. På nærbillede ses indtrængningshul for rapsjordloppelarve.

Kontakt for mere info

Kjeld Forsom

Planterådgiver

Over 25 års erfaring med udvikling af økologisk landbrug. Min målsætning er at højne og stabilisere udbytteniveauet i økologisk plantedyrkning ift. ressourceforbrug. Dialogen med den enkelte landmand er vigtig for udviklingen af nye idéer, der kan drive økologien fremad. Jeg har i de seneste år også arbejdet på projektbasis med emner som rodukrudt, kartoffeldyrkning samt dyrkning og kvalitetssikring af konsumkorn.

Specialer:

- Kartofler
- Konsumkorn og -frø
- Rodukrudt
- Grovfoder

Luk (Esc)