Gylleskader!

Gylleskader
8. juni 2016

Der har nogle steder været risiko for at lave svidnings- eller kvælningsskader med gylle. Her kan du se, hvilke situationer, du skal passe særlig på med.

  • Generelt: Højt ammoniumindhold i gyllen (= smågrisegylle)
  • Bladsvidning: Fugtige planter + stærkt solskin + frost. Det hjælper med betydelige nedbørsmængder efterfølgende
  • Rodsvidning: Sandjord + svag rodudvikling

Modvirkes med god jordfugtighed ved udbringning, så gyllen fortyndes

  • Kvælning: Øverlige rødder, lavbundsarealer, pakket jord, vandmættet jord
  • Hvis gyllen kan løbe sammen i sårillen pga. dybe såspor

Kontakt for mere info

Anne Eriksen

Luk (Esc)