Et uhyggeligt syn i fremavlsmarken…

Anne Med Kikkert
9. august 2016

En hær af markkontrollører, mere eller mindre kog-røde i hovederne, har den seneste måneds tid kæmpet sig rundt i fremavlsmarkerne for at tjekke flyvehavre, gold hejre, lejesæd og andet godt. Det kan ikke nægtes, at det er rart, når man kan gå i vandingssporene!

Der er nogle områder i marken, som du kan være 100 % sikker på bliver tjekket ekstra grundigt, for det er ofte her flyvehavren befinder sig: Langs skel, ved brønde, master eller andre ”pletter” i marken.

Hvis der er fundet flyvehavre, så gem oplysningerne fra kontrolløren, så du kan dobbelttjekke disse steder til næste år. Vær også opmærksom på, at store ukrudtsmængder af bl.a. snerlepileurt og 2-frøet vikke kan gøre det umuligt at gennemføre et ordentligt syn, og så bliver området kasseret.

God jagt i 2017!

Kontakt for mere info

Anne Eriksen

Luk (Esc)