Bliver køer på græs varmestressede?

Nær Ko På Mark
22. juli 2016

Ja, køer på græs bliver varmestressede ligeså vel som køer på stald. De bliver dovne, og foderoptagelsen falder med 10-30 %, hvilket koster mælk!

Hvad kan vi gøre?

1. Vand, vand og vand – koen har brug for op til 30 liter ekstra vand på de varme dage. Derfor skal der være rigeligt med køligt vand fra rene vandkar til rådighed!

2. Hæv energikoncentrationen i foderet på de varme dage, ved hjælp af letfordøjeligt grovfoder eller cellevægsholdigt kraftfoder i TMR blandingen.

3. Natafgræsning/aftenafgræsning for højere græsoptag, så længe der fortsat er lyst om aftenen.

4. Sved = salt. Hæv indholdet af natrium til 0,4 % af tørstoffet.

5. Hæv foderets indhold af E-vitamin, evt. ved hjælp af 10 – 20 gram goldkomineral pr. ko pr. dag.

Hvorfor skal vi gøre det?

Allerede ved 20 °C, kombineret med en høj luftfugtighed kan varmestress melde sig hos især højtydende køer. Køer på græs udsættes typisk for direkte sollys, hvilket er medvirkende til, at temperaturen kan blive endnu højere. Koen vil vise synlige tegn og ændre sin adfærd, hvis hun lider under varmen.

Ændret adfærd hos køerne:

• Bliver ”dovne” og ”dvaske”.

• Søger skygge og brise, også inde i stalden.

• Søger overbrusning (evt. fra vandingsanlæg).

• ”Drikker” luft i portåbninger og lignende.

• Hurtig vejrtrækning, over 60 pr. minut.

• Taber spyt – og mister herved natriumbikarbonat og salt.

Kontakt for mere info

Mads E. Mortensen

Luk (Esc)