Ø-barometeret er opdateret.

Ø-Barometer, som er Indtjeningsudvikling for økologisk mælkeproduktion er opdateret.

Mangel på soja reducerer indtjeningen
Stigende sojapriser kan ikke udlignes af faldende renter og korn
Uændret mælkepris betyder at der umiddelbart ser ud til at være balance
imellem udbud og efterspørgsel.
Bevægelserne på fodermarkedet medfører, at konsolideringen falder fra
februar til marts med yderligere tkr. 21 og ender dermed på tkr 459 for marts
2020.

Se mere her