Nu er det tid at lægge nødplaner

Af Solvejg Horst Petersen. Bragt i Landbrugsavisen den 9. juni 2023

Vi fokuserer almindeligvis meget på grovfoderkvaliteten; på at fordøjelighed og proteinindhold skal være i top til malkekøerne. Kvalitet er forudsætningen for en høj grovfoderandel, en sund ko og en økonomisk optimal foderration. Men det gælder kun, så længe der er grovfoder nok til at sikre 60 - 80 procent grovfoder i foderrationen.

Hvis beholdningerne af grovfoder ser ud til at ligge på kanten af eller måske under 60 procent, så handler det først og fremmest om at bjerge så meget grovfoder som overhovedet muligt.

HELSÆD ER BEDRE END HALM OG TILSKUDSFODER
Når der er udsigt til mangel på græsensilage, så er det trods alt bedre at fodre med helsæd og lidt tungt fordøjeligt græsensilage end med halm og tilskudsfoder. Det giver en sundere og billigere foderration, end hvis halm og tilskudsfoder skal kompensere for grovfoderet. Og hvem ved, måske kan økologisk halm også blive en knap ressource til den kommende vinter, og så bliver det en dyr affære at mangle grovfoder.

Så har du mulighed for at høste grønhavre, byg- eller ærtehelsæd, så kan det fungere rigtig godt i foderrationen til de malkende køer. Havre- eller hvedehelsæd, der nemt bliver tungere fordøjeligt, kan anvendes som kviefoder, og det samme gælder helsæd af rug. Rughelsæd kan almindeligvis ikke anbefales på grund af den høje andel strå, som giver en endnu tungere fordøjelig ensilage. Men hvis alternativet er at mangle grovfoder, så gælder det om at udnytte alle de muligheder, der er. Overvejer du at høste rug til helsæd, så sæt så høj stub som overhovedet muligt.

SLAGT UD I ”NASSEKØERNE”
Mange økologer vælger at have flere køer om sommeren, hvor afgræsningen giver mere plads og bedre adgang til foderbordet. Men det kan være en rigtig dårlig strategi i år, hvis der allerede nu begynder at være mangel på græs på afgræsningsarealerne, og der bliver taget tidligere hul på ”vinterforrådet”.

Kig kritisk på køerne. Er der nogen som ”nasser” unødvendigt på foderreserverne? Køer som allerede står på udsætterlisten med lav ydelse eller køer med kronisk høje celletal kan med fordel sendes til slagt før planlagt. Så foderbeholdningerne strækker til de dyr, der betaler for det.

Luk (Esc)