Miljø- og klimateknologi 2023

Skal du f.eks. investere i overvågning, fasefodring, foderrobot eller gummigulv inden udgangen af januar 2025? Så kan du måske få tilskud hertil. Puljen er historisk høj med 70 mio. kr.

Der er ligeledes pulje på 145 mio. kr. til teltoverdækninger på gylletanke, hvor alle typer landbrug kan søge og mindsteinvestering efter standardomkostninger er nedsat til 100.000 kr.

Ansøgningsperioden: 16/11-2023 til 31/1-2024

Tilskud: 40 % (af standardomkostning fastsat af Landbrugsstyrelsen)

Projektperiode: 1 år fra indsendelse af ansøgning. Tilsagn kan ikke forlænges eller ændres.

Kriterier: Projektet må ikke påbegyndes før ansøgning er indsendt. Udstyr der søges til skal være nyt og må ikke leases eller købes med ejendomsforbehold. I indsatsområde 3 er mindsteinvestering for at kunne søge på 300.000 kr. indenfor dette indsatsområde. CVR-nummeret skal have årligt arbejdskraftbehov på mindst 830 timer på jordbrugsbedriften ved ansøgningen og i hele projekt- og opretholdelsesperioden.

Teknologier der kan søges under indsatsområde 3 ” Reducere ammoniakudledning fra kvægstalde”:

3.1 Fasefodring efter mælkemængde - malkekvæg

3.2 Fasefodring efter mælkens sammensætning - malkekvæg

3.3 Fasefodring m. kraftfoder til krybber - malkekvæg

3.4 Fasefodring m. kraftfoder til malkerobotter - malkekvæg

3.5 Fasefodring m. kraftfoder til foderautomater - malkekvæg

3.6 Overvågningsremme til malkekvæg

3.7 Vomboluser til overvågning af malkekvæg

3.8 Hængebanevogn

3.9 Hængebanevogn/foderbånd og stationær foderblander

3.10 Foderrobot

3.11 Gylleforsuring - malkekvæg og slagtekalve

3.12 Etablering af gummigulv

3.13 Øretranspondere til overvågning af malkekvæg

3.14 Luftrensning i kombination med separationsstrimler i gulvspalter og gødningsrobot

Se udførlig beskrivelse af teknologierne med obligatoriske elementer og specifikationer der skal opfyldes samt standardomkostninger på dette: Link

For oplysninger og hjælp til ansøgning kontakt: Maria Eugster Klug tlf. 7660 2372 mek@sagro.dk eller Uffe Ølgaard Bloch tlf. 7660 2393 uob@sagro.dk eller Sabrina Svendsen tlf. 9629 6635 sas@sagro.dk

Mark Med Sne
Luk (Esc)