Gode råd til øko-afgrødevalg for 2023

"Det er svært at spå, især om fremtiden," sagde Robert Storm Petersen engang. Men det er nu engang nødvendigt, når der skal lægges budgetter og vælges afgrøder, og hos ØkologiRådgivning Danmark var det planterådgiver Mads Juul, der kom med nogle bud på, hvad der kan præge økologisk landbrugs økonomi i 2023.

Det skete, da ØkologiRådgivning Danmark mandag afholdt "Temadag for økologiske planteavlere" i Agro Food Park ved Aarhus foran en talstærk flok landmænd.

- Overordnet set er forventningen til afregningspriserne positiv, men der vil komme bump i løbet af året, fordi der er flere udgifter, vi ikke selv kan styre. Beregninger fra Københavns Universitet har endog vist, at den forventede øgede indtjening bliver spist op af stigende renteudgifter, sagde Mads Juul.

Han er planterådgiver hos ØkologiRådgivning Danmark, og et af hans specialer er netop produktionsøkonomi.

Flere gange i løbet af 2022 har Den Europæiske Centralbank forsøgt at dæmpe inflationen med et af de få redskaber, den har til rådighed: At hæve renten. Det er sket i flere omgange, men det lader ikke helt til at være lykkedes endnu. Og derfor forventer flere økonomer, at renten vil stige endnu mere i 2023.

Holder man de forventede kornpriser op mod andre stigende udgifter, betyder det, at han også var klar med en anbefaling til afgrødevalget for 2023.

Forventningen til kornpriserne
Både afgrøder til konsum og afgrøder til foder forventes begge at holde deres afregningsniveau i 2023, på trods af at man forventer et fald i antallet af husdyr i Danmark, og økonomien i begge afgrøder vil også minde meget om hinanden. Det er der to årsager til.

Den ene er, at tillægget til konsumafgrøder er begrænset. Hvad angår afgrøder til foder er det lidt mere avanceret, for rent faktisk forventes antallet af kvæg at falde med omtrent 10 % i 2023, og endnu værre forventes det at gå for antallet af grise. Men hvorfor forventer man så ikke, at prisen på foderafgrøder vil styrtdykke?

- Det forventer vi ikke, fordi det ikke ser ud til, at der kommer en overproduktion. For en stor del af den overskydende mængde foderafgrøder forventes i stedet at gå til eksport. Men hvis det viser sig, at de færre husdyr giver en vis ubalance i markedet, vil det betyde, at vil være nogle sorter, som rammes på prisen. Men det er selvfølgelig med tryk på "hvis", sagde Mads Juul.

De mest prissårbare sorter i denne sammenhæng er rug og havre. Dette fordi ingen af disse afgrøder er så nemme at afsætte i udlandet. Heller ikke til foder, hvor man ofte hælder mere til at bruge hvede og byg.

- Så er der dem i midten, som er byg og foderhvede. Begge er der et relativt godt marked for, og derfor forventer vi, at de vil holde prisen, sagde han.

Endelig er der "de stærke" afgrøder, som er bælgsæd og til dels raps, med det forbehold at markedet ikke er mættet med raps.

- Også fordi man må forvente, at mejerierne vil gå efter, at vi skal have mere danskproduceret foder, sagde han.

De mest attraktive afgrøder økonomisk ser ud til at blive højtydende foderkorn, som f.eks. vinterhvede og hybridrug, som man selvfølgelig allerede har etableret. Og i vårsæd tegner maltbyg til at få et godt år. Blandt bælgsæd er det ærter og hestebønner.

- Man skal selvfølgelig altid gå efter at have et sundt sædskifte. Og derudover er anbefalingen, at man har en god spredning i sine afgrøder. Det giver den højeste sikkerhed, sagde han.

Forbrugertrends
Mange andre emner kom også under kærlig behandling, herunder forbrugertrends, for i 2022 har markedet for økologiske produkter været presset.

I 2022 skønnes det, at salget af økologiske fødevarer er faldet med mellem 10 og 13 % i kroner og øre.

- Om det så betyder, at noget af salget er flyttet fra supermarked til discount, kan man ikke se af tallene. Men generelt er salg af fødevarer faldet 6 - 7 % over hele linjen, fordi danskerne nu har et mindre rådighedsbeløb, var beskeden fra chefkonsulent i Landbrug og Fødevarer Ejvind Pedersen.

Danmark er ikke det eneste land, hvor salget af økologiske fødevarer er gået ned. I Sverige har man haft en nedgang i salget for tredje år i træk.

- Men det er vigtigt at understrege, at danskerne ikke har fravalgt økologien. Det er en midlertidig nedgang, og vi forventer, at salget kommer op igen, når energipriserne falder. Økologi har fortsat stor politisk opbakning, så der er stadig en målsætning om at fordoble både arealet og afsætningen, sagde han.

05
03 1P5A8266
02 Iphonefoto Beskåret
06
Luk (Esc)