Aktuelt fra majsmarken

På majs- og græsdagen hos Jesper Bitsch i Aulum var et af emnerne, hvornår det er tid at høste majsen i det midtjyske.

Som det ses på billedet, var majsene stadig meget grønne. Det er en tidlig sort, sået den 12. maj med forfrugt kløvergræs og 20 ton kvæggylle placeret og en efterafgrøde af mt. rajgræs sået ved sidste radrensning.

1000000097

Yderomgangene var høstet fordi Jesper manglede majs i foderplanen nu. En tørstofanalyse udtaget i mandags viste 26,5 % tørstof i hele planten, og efter majsprognosen vil marken nå 31 % tørstof den 14. okt. Det vil sige en tilvækst i tørstof på 1,5 til 2 % pr. uge. Majsene her vil sandsynligvis blive snittet før den 14. okt. fordi marken kan blive blød, hvis der kommer meget regn. Det er vigtigt at majsene høstes tørre, da regnvåde planter giver et fald i tørstof på et par procent.

Når majsene ikke helt de 30-32 % tørstof så anbefales at øge snitlængden, og selvom majsene ikke er helt færdige, er det er meget vigtig at majskernerne crackes.

Majsplanterne er generelt meget høje i år og kolberne sidder højt. Hvis man har foder nok kan stubhøjden derfor øges til 50 cm. Det koster ca. 500 FEN i udbytte at gå fra 30 til 50 cm stubhøjde, men forøger foderværdien ved at stivelsesindholdet og FK NDF øges. Og det vil også have en positiv effekt på tørstofprocenten.

En af deltagerne havde taget majsplanter med af 3 forskellige sorter, med hhv. forfrugt korn og kløvergræs. For alle tre sorter var der en helt klar tendens til, at majsen dyrket efter korn var tættere på at være høstklar, da hele planten var lys og ved at afmodne og kolberne var længere fremme.

Luk (Esc)