AAT er ikke den vigtigste parameter i foderforsyningen

Løsningen er ikke at stirre sig blind på AAT-forsyningen, hvis man spørger rådgiver Solvejg Horst.

Der er mange fordele ved en høj grad af selvforsyning med foder, og måske er man ofte lidt for hurtig på indkøbsknappen, når en analyse viser, at AAT-værdien ligger en smule lavt.

- Husk, at køerne sagtens kan give meget mælk, selv om AAT-værdien ligger nede omkring 13,5 - 14,5. Jeg tror, vi har vænnet os til at optimere køernes fodring for meget efter den værdi, sagde Solvejg Horst Petersen, der er kvæg- og strategirådgiver i ØkologiRådgivning Danmark.

Det skete ved arrangementet “Selvforsyning med foder til malkekøer”, hvor Niels Peter Dissing var så flink at invitere indenfor på sin flotte ejendom.

Solvejg Horst Petersen pointerede, at de sidste års erfaringer fra besætninger, som fodrer uden soja, er, at blot man tildeler “rigeligt råprotein”, dvs. ikke under 160-165 gram pr. kg tørstof, og koen har en velfungerende vom og en tilstrækkelig energiforsyning - så kommer der masser af mælk.

Det kan være mindst lige så vigtigt at se på indholdet af fedtsyrer. Analyser af fodrings- og ydelsesdataviser, at hvis energitildelingen til malkekøer holdes konstant, ses en stigende ydelse, med stigende indhold af fedtsyrer i foderrationen.

- Dette er gældende uanset energiniveau og selv ved høje niveauer af fedtsyrer, og det kan derfor være en fordel at sammensætte foderrationer med et højere niveau af fedtsyrer, end fodernormerne foreskriver, sagde hun.
God debat
Der var indlæg og udveksling af erfaringer med udfodring af friskgræs, og nogle diskuterede de mange fordele ved samdyrkning af flere afgrøder. Overordnet set var alle kommet for at blive klogere på at sammensætte foderrationer og markplaner på en måde, som kan sikre en højere grad af selvforsyning.

- Men hvad gør vi så, når vi har et år som i år? Der skal altid være en plan b, må man huske, sagde planterådgiver i ØkologiRådgivning Danmark Thomas Vang Jørgensen.

Da der var nørdet igennem med fodersammensætninger, markplaner og sædskifter, var turen kommet til en rundvisning på Niels Peter Dissings bedrift.

Arrangementet gav også mulighed for, at økologer fra hele landet kunne udveksle erfaringer med nogle, som de ellers ikke er i erfagruppe med. Og det var en succes og udsprunget af et samarbejde mellem ØkologiRådgivning Danmark og Innovationscenter for Økologisk Landbrug - og støttet økonomisk af Fonden for Økologisk Landbrug.

- Vi overvejer at gentage arrangementet et andet sted senere på året, hvis der er interesse for det, sluttede Solvejg Horst Petersen.

Luk (Esc)