Nye efterafgrøder åbner for økologisk kvalitetskorn

PRESSEMEDDELELSE 24/2-21

20181117 134310 Claus Olieræddike (5)

ØkologiRådgivning Danmarks plantechef, Claus Østergaard, hilser nye regler for pligtige efterafgrøder med bælgplanter varmt velkommen.

"Vi har arbejdet for det i 15 år, og nu lykkes det endelig. Muligheden for at bruge bælgplanter i efterafgrøderne åbner for, at flere økologiske planteavlere kan lave brødhvede, grynhavre og andre kvalitetsafgrøder, der kan afsættes til bedre priser end foderkorn," siger Claus Østergaard.

Han fremhæver, at efterafgrøder med bælgplanter ud over at give tiltrængt bidrag af kvælstof til ofte slunkne økologiske planteavlssædskifter vil være en gevinst for lagring af kulstof i jorden og dermed for klimaet.

"Efterafgrøder med bælgplanter bliver større og langt kraftigere end de hidtidige pligtige efterafgrøder kunne under økologiske forhold. Mere plantemasse er lig med mere kulstof til jorden og dermed en mere frugtbar jord på længere sigt", konstaterer plantechef Claus Østergaard, der finder betingelserne for de nye efterafgrøder rimelige og fornuftige.

"Der er mange muligheder for at sammensætte fornuftige efterafgrødeblandinger med op til 25 pct. bælgplantefrø. Økologer anvender allerede efterafgrøder i et omfang langt ud over det pligtige areal, og med disse regler bliver det enklere at lægge en sammenhængende markplan, der både sikrer miljøet, kvælstof til afgrøderne og konkurrence mod ukrudtet," siger Claus Østergaard i en kommentar til Landbrugsstyrelsens meddelelse om nye alternativer til pligtige efterafgrøder, der kan anvendes allerede i indeværende år.

Kontakt:

Claus Østergaard

Plantechef og planterådgiver

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl. Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd. Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet. Det giver bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Specialer:

- Grovfoder
- Omlægning
- Regler
- Vanding

Luk (Esc)