Arrangementet er afsluttet.

Debat på Naturmødet 2022: Træer i det åbne land

Innovationscenter for Økologisk Landbrug er arrangøren bag en debat på Naturmødet 2022 i Hirtshals med fokus på træer og æstetik i det åbne landskab.

Der er stigende interesse blandt danske landmænd for at plante træer i markfladen i form af skovlandbrug. Skovlandbrug dækker over tredimensionelle landbrugssystemer hvor vedplanter dyrkes i samspil med afgrøder og/eller husdyr og kan i praksis være træer plantet i rækker, i plantager, i klynger eller solitært. Integration af træer i landbruget har eksisteret i årtusinder, også i Danmark, men er udfaset i takt med landbrugets intensivering. Det fik først anerkendelse som begreb i slutningen af 1970’erne, hvor det blev fremhævet, at skovlandbrug har en række fordele i forhold til de intensive monokulturelle dyrkningssystemer, såsom mindsket erosion og øget vandkapacitet, læ, ly og skygge til husdyr, flere fødekilder og levesteder for markens liv, øget robusthed i forhold til klimaændringer, højere fotosyntese og dermed produktion – og her skal nævnes, at opremsningen ikke er udtømmende. Derfor giver det god mening for landmænd at plante træer som del af deres landbrugssystemer, om end udbredelsen endnu ikke er så stor.

Træer sætter et permanent aftryk på vores landskaber. De bliver ”skelettet” på overfladen, som definerer og afgrænser de ikke-permanente aktiviteter, som dyrkning af enårige afgrøder er et eksempel på. Det betyder at vi om 20 år – og om 100 – vil kunne se resultaterne af vores handlinger. Hvordan gør vi det på en måde, så vi får indtænkt og taget hensyn til både funktion og æstetik? Denne debat tager fat på visioner for træer som æstetiske elementer i det åbne land, men kan de forskellige paneldeltagere blive enige om, hvad det betyder og hvordan vi bør gribe det an?


Deltagere i debatten:

  • Dominic Balmforth (Arkitekt, ReDane)
  • Henrik Vejre (Professor ved IGN, multifunktionel arealanvendelse)
  • Sara Overgaard (permakulturist)
  • Bent Rasmussen (Naturteamet, Innovationscenter for Økologisk Landbrug)

Vi håber på at se rigtig mange til en spændende debat på LIFE-scenen!

Tid

19. maj 2022

kl. 18:00-18:45

Lokation

Hirtshals Havn
Norgeskajen 11
9850 Hirtshals

Rutevejledning

Arrangør

Innovationscenter for Økologisk Landbrug / Naturmødet 2022

Pris

Gratis

Kontakt

Trine Ørum Schwennesen
Innovationscenter for Økologisk Landbrug
Tlf: 61 71 78 52
Email: tsch@icoel.dk

Arrangementet er støttet af:

Luk (Esc)