Albrecht-analyse

- ET SKRIDT PÅ VEJEN TIL HUMUS

Jorden indeholder enorme mængder af næringsstoffer. Problemet er at få dem frigivet til tiden i planternes vækstsæson. Bankkontoen eksisterer, men vi har glemt PIN koden, så enkelt kan det siges og derfor er der behov for jordprøver.

Centralt for analysen er kationskapaciteten. Des flere næringsstoffer jorden er i stand til at holde via humus og ler mineraler des bedre. Og Albrecht analysen kommer både med et bud på jordens aktuelle kationskapacitet og potentielle kationskapacitet. Jordens indhold af organisk stof måles og humus procenten beregnes. Organisk stof vægtes og betyder rigtig meget for hvordan jorden er at arbejde med. Og der sættes mål for kulstofindholdet.

Erik Kristensen

Planterådgiver

Jord er min passion, og jeg har forstand på gødning og dyrkning i teori og i praksis. Samspil er min indgangsvinkel, og helheden mit mål. Jeg medvirker gerne ved strategimøder, og har god erfaring med holdninger som udviklingsfaktor. Fra april er jeg med sikkerhed at finde i marken, hvor jeg formidler min spidskompetence: biologisk indsigt.

Specialer:

- Jordbearbejdning
- Klima og klimahandlingsplaner
- Grovfoder
- Korn/frø
- Næringsstoffer

Luk (Esc)