Tina Bøje Clausen

Økologirådgiver siden august 2014. Jeg er klar til at hjælpe dig med at planlægge sædskifte og gødningsfordeling i marken, så det bliver mest fordelagtig med hensyn til forholdene på netop din bedrift. Mine interesseområder er mange, men jeg koncentrerer mig især om jordens frugtbarhed, om bæredygtighed og om adfærd hos fjerkræ.

Speciale i:

  • bæredygtighed (RISE)
  • natur og biodiversitet
  • adfærd hos fjerkræ
  • økologiske forsøg
  • Ha-ansøgninger
  • økologiregler

Kontakt:
T: 23 86 33 31
tbc@oerd.dk