Michael Tersbøl

Engageret i udvikling af økologisk planteproduktion siden 1990, som underviser, projektleder, landskonsulent, og nu som planteavlskonsulent siden 2016.

Det optager mig meget at forbedre planteavlernes resultater i marken gennem bedre sædskifter, efterafgrøder, gødningsforsyning, biogasgylle m.m. Ligeledes er en frugtbar og levende jord vigtig for fremtidens økologi. Jeg har i 10 år arbejdet med biogas som et værktøj til at forbedre økologisk produktion.

Mine specialer

  • Sædskifte
  • Efterafgrøder og grøngødning
  • Ukrudtskontrol
  • Jordens frugtbarhed
  • Gødnings- og næringsstofforsyning
  • Grønsagsproduktion
  • Økologisk biogas, anlægsetablering
  • Leverandørforeninger til økologiske biogasanlæg
  • Klima-forbedringer i økologisk produktion

Kontakt: 
T: 51 53 27 11
mte@oerd.dk