Henning Sørensen

Mit speciale er økologiens bæredygtighed og jordens frugtbarhed. Når forbrugeren køber økologi, forventer hun/han at støtte en bæredygtig produktion. Den tillid, forbrugeren har og skal have til økologen, er afgørende for økologiens udvikling og de værdier, der er i økologien. Derfor er jeg optaget af økologiens bæredygtighed, herunder jordens frugtbarhed og høje udbytter.

Speciale i:

  • bæredygtighed
  • jordfrugtbarhed
  • naturpleje
  • RISE
  • naturplaner og -projekter
  • kornopbevaring
  • grovfoder

Kontakt:
T: 40 91 30 83
hso@oerd.dk