Claus Østergaard

Plantechef og rådgiver med mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl.

Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd.

Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder i sædskifterne, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet og ernæringsmæssig værdi. Det giver alle økologer et bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Speciale i:

  • grovfoder
  • omlægning
  • regler
  • vanding

Kontakt: 20 45 74 65
cos@oerd.dk