Rådgivning om planteavl

Vi hjælper med Fællesskema og andet ’papirarbejde’ og yder rådgivning om tilskud, tilsagn, rettigheder og producentskifter. Vi rådgiver om optimale sædskifter på planteavlsbrug, om jordbehandling og intelligent brug af efterafgrøder. Vi er opdaterede på markedsforhold og priser og rådgiver om sortsvalg, frøavl, brødkorn og glutenfri specialafgrøder. Gødning er et økologisk kapitel for sig. Vi har fokus på grøngødning, recirkulering, alternative gødninger og kompostering.

Kontakt en rådgiver