Ledelse

Ledelsen i ØkologiRådgivning Danmark udgøres af Erik Andersen, chef for kvæg og økonomi, og Claus Østergaard, chef for planteavlsområdet.