Maike Brask

Faglært landmand, husdyragronom og ph.d.

Jeg har styr på både teori og praksis. Jeg har en naturlig begejstring for fodringsspørgsmål og koens fysiologi, som jeg haft mulighed for at forske i på Foulum/Aarhus Universitet. Udover det er jeg meget optaget af mælkekvalitet og yversundhed.

Specialer:

  • Fodring: fedt, kraftfoderrespons, grovfoderkvalitet
  • Yversundhed og malkerutiner
  • Klima og drivhusgasser

Kontakt:
T: 30 62 90 16
mai@oerd.dk