Hans Lund

Har arbejdet med økologisk kvægrådgivning siden først i 1990’erne.

Mine kolleger har givet mig tilnavnet ’græsdoktoren’, fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Speciale i:

  • mælkeproduktion
  • omlægning
  • små drøvtyggere
  • forlænget laktation
  • AMS og afgræsning
  • får

Kontakt:
T: 25 57 98 63
hal@oerd.dk