Rådgivning om kvæg

Vi opmåler grovfoderlagre, udtager analyser og optimerer foderplaner til alle dyregrupper. Vi udarbejder grundlaget for tekniske budgetter og er din faglige sparringspartner, når det gælder fodringsstrategier, staldindretning, velfærd og sundhed. Vores specialer er desuden afgræsning, græsmarkstyring, hø og høtørring, tværfaglig grovfoderrådgivning, produktionsbudgetter, staldskoler til sundhedsrådgivning og udfasning af antibiotika.

Kontakt en rådgiver