Tjek fordeling af vandingsvandet

20220511 091001
27. maj 2002

Vandingssæsonen er i fuld gang og selvom der nu kommer lidt hjælp i form nedbør, så mangler vi fortsat den afgørende mængde regn, der kan sætte vandingen helt i stå i en uge eller mere.
Udover at holde øje med afgrødernes behov for vanding med et vandingsregnskab, er det vigtigt, at man en gang imellem opsætter regnmålere for at tjekke at vandingerne giver den forventede mængde og at fordelingen af vandet er optimal. I marken herover er opsat 7 regnmålere mellem to vandingsspor. Mængden er aflæst efter at vandingsmaskinen har passeret både vest og øst om regnmålerne. I hele perioden blæste det 5-7 m/s fra vest eller sydvest. Den forventede vandingsmængde var 25 mm. Resultatet kan ses herunder og den aflæste mængde svinger fra 7 til 42 mm. Mest vand giver det tættest på vandingssporene og mindst i midten. Hvis man konstaterer et spredningsbillede som herunder bør man ændre på flyttebredden, skifte dyse eller justere sektorvinklen.

Afstand fra spor vest, m

5

15

25

40

50

60

70

Målt, mm

42

26

7

15

19

28

40

Kontakt for mere info

Claus Østergaard

Direktør og planterådgiver

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl. Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd. Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet. Det giver bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Specialer:

- Grovfoder
- Omlægning
- Regler
- Vanding

Luk (Esc)