Stor forskel på afgræsningsmarkerne

Bl. 22 Klar Igen Efter At Have Været Med Til 1. Slæt
2. september 2021

Aktuelt er der meget stor forskel på, hvor appetitlige køernes afgræsningsmarker er. Marker med en god kløverprocent, som har været taget ud til slæt og som har en hviletid på 1-2 uger er generelt rigtig fine. Her ser vi fortsat en rigtig fin græsoptagelse på helt op til 10 kg ts dagligt.

Men på marker, der har været græsset hele sæson, og hvor køerne hyppigt kommer, er ædelysten langt mindre. Her er det vigtigt at acceptere en markant højere andel vraggræs og her må køerne IKKE presses til at æde i bund, for så koster det mælk.

Fokus på at fastholde ydelsen

Hvis ydelseskurven allerede er begynde at pege i den forkerte retning, så skal du tage affære med det samme. Det kan både handle om at der ikke er græs nok til rådighed for køerne, men det kan også handle om at staldrationen ikke er afstemt godt nok til det køerne henter ude. Bliver ydelsen ikke rettet op i tide, så kan det koste rigtig dyrt i de kommende måneder og der kan gå lang tid efter indbinding, inden produktionen igen er tilfredsstillende.

Kontakt for mere info

Solvejg Horst Petersen

Kvæg- og strategirådgiver

Jeg har de sidste 20 år arbejdet med rådgivning indenfor strategi, bæredygtighed og økologisk mælkeproduktion. Jeg er opvokset på en kvæggård og er uddannet husdyrbrugs agronom. I min rådgivning tager jeg udgangspunkt i dig, dine målsætninger og det, der motiverer dig. Uanset om vi arbejder for at optimere mælke- og kødproduktion eller det handler om vision, strategi og bæredygtig udvikling af din virksomhed, så er du nøglen til succes. Jeg brænder for - sammen med dig - at arbejde for en robust udvikling af økonomien og økologien på din bedrift.

Specialer:

- Strategi og bæredygtighed
- Ledersparring og gårdråd
- Mælke- og kødproduktion
- Afgræsning og grovfoderoptimering

Luk (Esc)