Sædekorn med et ekstra biom

Biom
8. september 2021

Det nærmer sig tiden hvor vintersæden skal i jorden. Og maskineriet er rundt om i landet ved at blive klargjort.

Hos Jens Nørgaard i Holstebro, vil vintersæden i år blive forsynet med et ekstra biom.
Et biom betegner den samlede mængde af sporer, bakterier og svampe, der lever naturligt på hvert enkelt sædekorn. Vækststarten er afhængig af dette biom. For at optimere etableringsfasen prøver Jens til med, at øge mangfoldigheden af organismer på sædekornet. Dette gøres ved at tilføre kompost ekstrakt samtidig med at hvert enkelt frø rammer jorden.
I kompost er mangfoldigheden af levende organismer langt større end i landbrugsjord. Og denne mangfoldighed skulle gerne komme sædekornet til gavn i en evt. stresset situation. - Variationen af levende organismer, med hver sin specifikke opgave, skal sikre, at kimplanterne har optimale vilkår uanset hvilken type organisme, planten har brug for.
Symbiose er kodeordet for vækst, planten leverer kulstof til jordens organismer og får næringsstoffer retur.
En tank med vand og kompost er placeret på såmaskinen, hvortil der tilføres luft, for at frigøre de levende organismer fra komposten. Vandet dryppes ud ved hvert enkelt såskær og således får hver enkelt kerne et ekstra biom. – Nytænkning.

IMG 9575 sept 2021

Kontakt for mere info

Erik Kristensen

Planterådgiver

Jord er min passion, og jeg har forstand på gødning og dyrkning i teori og i praksis. Samspil er min indgangsvinkel, og helheden mit mål. Jeg medvirker gerne ved strategimøder, og har god erfaring med holdninger som udviklingsfaktor. Fra april er jeg med sikkerhed at finde i marken, hvor jeg formidler min spidskompetence: biologisk indsigt.

Specialer:

- Jordbearbejdning
- Klima og klimahandlingsplaner
- Grovfoder
- Korn/frø
- Næringsstoffer

Luk (Esc)