Så galt kan det gå

Blog Nov21 Hal
24. november 2021

Hold øje med dine værdier. Jeg tænker på kornlager og proteinafgrøder, som du oplagrer på bedriften. I langt de fleste tilfælde er der lidt eller stort set ingen spild på oplagret foder på bedriften. Desværre ses der en gang imellem nogle partier, hvor der er større eller mindre partier, der går til spilde. Årsagerne kan være mange, men det væsentligste er, at der bliver holdt øje med lagrene, med jævne mellemrum. Det er store værdier der ligger i siloerne. Et er værdien af lageret, noget andet er, at det skal erstattes af noget andet, hvis det bliver ødelagt og går til spilde.

Drejer det sig om proteinafgrøder, er det for tiden meget dyrt at erstatte det, der går til spilde. Typisk er der ingen kontrakt på noget til at erstatte det. Man kalkulerer med, at det der er i siloen skal bruges, og derfor ikke har nogen aftale om pris på noget, der skal erstattes. Proteinpriser er høje og derfor kan det blive meget bekosteligt at skulle købe noget som erstatning for noget, der er gået til spilde.

På billedet vises netop et eksempel på 250 tons ærter, som ser ud til at være gået tabt. Der er gået varme i den plansilo det ligger i. Det har været så varmt, at noget af det er blevet helt sort og nærmest er forkullet. Om hele siloen på 250 tons skal kasseres, er vi ved at finde ud af. Men et er sikkert, at det bliver meget bekosteligt at erstatte dele af det eller det hele.

Derfor hold øje med det fra start og under hele oplagringsperioden. Uanset om det er konserveret med syre eller ej, og uanset om det er hele kerner, crimpet eller har været igennem en Haybuster eller lignende.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)