Prioriter efterafgrøder i høstarbejdet og høst gevinsten næste år

Efterafgrøde (1)
27. juli 2021

Den seneste tids varme vejr har skubbet kraftigt til modningen af kornet og selvom vejret i denne uge er præget af byger og flere lokale skybrud, så ser det ud til at kornhøsten flere steder går i gang i næste uge. En tidlig høst vil give mulighed for at etablere efterafgrøder tidligt, jo tidligere de bliver sået jo kraftigere vil de udvikle sig og dermed både opsamle mere kvælstof og producere mere biomasse og hvis der indgår bælgplanter, vil de nå at producere mere kvælstof end ved sen såning. Dermed vil en tidlig såning giver mere effekt for de penge man lægger i frøene.

Særligt omkring bælgplanter er det vigtigt at prioritere både såtidspunkt og såarbejdet, da frøene ofte er dyre og skal tidligt i jorden for at udvikler sig kraftigt, men opnår man en god etablering, er det tidligere lykkes at opsamle omkring 100 kg/N pr. ha i en blanding af olierædikke og vintervikke. Kan der laves en så god efterafgrøde vil en vårsæd kunne gødskes fuldt gennem efterafgrøden og der vil kunne prioriteres gylle i andre afgrøder som eksempelvis hvede, raps eller frøgræs, der kræver en stor tildeling i foråret. Kan man ikke så i den første halvdel af august bør man dog lade frøene blive i posen og i stedet vælge en billigere løsning, som eventuelt kunne være en blanding af olieræddike og korn, da bælgplanterne ikke vil producere nok kvælstof til at dække frøudgiften ved sen såning. Samtidig bør man være omhyggelig i såarbejdet og gerne efter en forudgående skrælpløjning, hvis man har tidsler, vil man samtidig opnå en god bekæmpelse af dem ved skrælpløjningen.

Kontakt for mere info

Mads Juul

Planterådgiver

Jeg er født og opvokset på en kvæggård og uddannet jordbrugsteknolog fra Erhvervsakademi Aarhus i 2020 med speciale i planteproduktion. Desuden driver jeg selv et økologisk planteavlsbrug. Mit fokus er at holde en sund økonomi i planteavlen samt at optimere indtjeningen med valg af de rette afgrøder og dyrkningsteknikker.

Specialer:

- Salgsafgrøder
- Frøavl
- Produktionsøkonomi
- Vildt- og jagtpleje

Luk (Esc)