Nu åbner Landbrugsstyrelsen for trafiklys

2021Langhåret Græsmark
8. september 2021

Nu åbner Landbrugsstyrelsen for deres trafiklys system grøn, gul og rød som er en kontrol af grundbetalingsordningen. Hold øje med om dine marker går fra gule til røde.

Brug også trafiklyset til at skærpe opmærksomheden på økologiske arealer med Økologitilsagn og Pleje af græsordningerne med grundbetaling. Kravet er skrappere end for grundbetalingen alene.

Modtager arealerne Økologisk arealtilskud, er det f.eks. ikke nok at afpudse marken. Der skal tages mindst ét slæt som du skal kunne dokumentere f.eks. via salgsbilag. Afgræsses marken udelukkende, er kravet at mindst 50 % af græsset skal være under 40 cm. den 15. september.

For Pleje af græs med afgræsning med grundbetaling, skal der have været dyr på arealet og mindst 50 % af græsset på marken skal være under 40 cm. Dog kan der være op til 500 m2 i pletter som må være over 40 cm, men højst 10 % af det samlede areal på marken.

Her i første omgang kan du i IMK kortlaget se nogle af dine marker som gule. Det betyder ikke nødvendigvis at krav til marken ikke er opfyldt. Landbrugsstyrelsen vil løbende justere ind efter det som kommer fra satellit - overvågningen.

Se mere om nyheden

Nu åbner trafiklyset: Se, om dine marker er grønne eller gule - Landbrugsstyrelsen (lbst.dk)

Kontakt for mere info

Søren Lykke-Jensen

Kvægrådgiver

Jeg har været økologirådgiver siden 1992, både kvæg og planteavl. Mit erfaringsområde er derfor meget bredt. Økologi handler om helhed, og derfor betragter jeg det som en af mine store styrker i min rådgivning. Jeg har fokus på resultater, nytænkning og sparring. Jeg brænder for at arbejde med økologiens udfordringer, så vi sammen kan løfte økologien og de økologiske resultater yderligere.

Specialer:

- Tværfaglig rådgivning
- Kvæg og naturpleje
- Omlægning
- Regler

Luk (Esc)