Markedet for økologiske afgrøder er med stigende priser.

Kornmark
13. oktober 2021

Verdensmarkedet for landbrugsafgrøder er præget af dårlige udbytter, derfor er verdensmarkedspriserne på de fleste konventionelle afgrøder steget meget siden høst 2021.

Der er nu et mindre udbud af landbrugsafgrøder end efterspørgslen, derfor kan fx konventionel maltbyg afregnes til 210 kr./Hkg. (kilde Landbrugsavisen 8.10.2021), det er en prisstigning på 100 kr./Hkg.

De voldsomt stigende priser på konventionelle afgrøder betyder, at de økologiske priser presses med op.

De økologiske maltbygpriser har været på niveau med konventionelt foderbyg pris pga. Corona nedlukningerne. Nu begynder bryggerierne at sælge øl igen, derfor opstår der så hurtigt en mangelsituation på maltbyg.

Der er nogle grovarefirmaer, der har overgangsbeholdninger af økologisk foderkorn fra 2020 høsten, derfor er priserne endnu ikke steget så kraftigt på de økologiske kornafgrøder. Vi har set prisstigninger fra juli 2021 til her i oktober på op til 60 kr./Hkg.

Mange økologer i Jylland har høstet betydelig dårligere udbytter i 2021 end i 2020. Derfor kan der være en mulighed for, at priserne på de økologiske afgrøder stiger yderligere frem mod høst 2022.

På baggrund af de sidste to års meget dårlige priser på økologiske foderkorn, har mange økologer solgt størstedelen af deres afgrøder på kontrakt før høst 2021 til betydeligt lavere priser, end der kan afregnes til her i oktober 2021.

Manglende sojaleverancer fra Kina har betydet, at de økologiskes proteinafgrøder har holdt priserne hen over Corona perioden. Mange mælkeproducenter har nu via deres mejeri besluttet, at de gradvist vil frigøre sig fra kinesisk Soja. Derfor er hestebønner og ærter steget til 335 – 355 kr/Hkg og lupiner til 380 - 400 kr./Hkg.

Det vil sige det højere proteinindhold i lupinerne nu bliver præmieret i forhold til tidligere.

Det store spørgsmål er, om man skal lave kontrakter på afgrøderne til høst 2022, eller afvente at se hvor prisniveauet bevæger sig hen.

Med turbulensen på afgrødemarkedet er det ligeledes svært at lave en markplan 2022, der udelukkende er baseret på afgrødepriserne. Derfor vil vi anbefale, at der laves markplan i forhold til det fagligt bedste sædskifte, der er tilpasset hver enkelt bedrift.

Kontakt for mere info

Poul Christensen

Planterådgiver

Den bedste rådgivning bliver givet i marken. Afgrøder og efterafgrøder skal være velvalgte i forhold til dyrkningsforholdene i hver enkelt mark. Jeg er drevet af at forbedre resultaterne i økologisk landbrug, og jeg er meget optaget af, at landmanden skal producere de afgrøder, der er efterspørgsel på. Derfor er jeg ofte i kontakt med de grovvarefirmaer, der køber afgrøder af planteavlere.

Specialer:

- Frøproduktion og raps
- Gødning
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi mark
- Rådgivning i marken

Luk (Esc)