Jena Experiment

238167 Platform Jenaexp RS02
27. oktober 2021

Jena eksperimentet afprøver hvordan artsrigdom i græsmarker spiller ind på jordfrugtbarhed og kulstof binding.

Og nu er der igen nyt. - I 2002 blev der anlagt parceller med 0-60 forskellige arter ved Jena, Tyskland.
Arterne blev udvalgt fra fire funktionelle grupper: græsser, bælgplanter, små urter (f.eks. vejbred) og store urter (f.eks. kommen).

Forsøget viser, at flere arter øger kulstofbindingen i marken. Rodmassen bliver større, når antallet af arter øges og dermed også mængden af mikroorganismer. Flere mikroorganismer betyder normalt større tab af kulstof ved ånding, men i Jena blev indbygningen af kulstof fordoblet, hver gang åndingen fra den mikrobielle biomasse blev halvanden gang større. Altså netto et positivt resultat.

Årsagen skal findes i en ændret biomasse. Andelen af svampe voksede.

Jordboende svampe har altså en positiv indvirkning på kulstoflagringen og svampene behøver flere plante arter for at trives.
Nyttig viden når markplanen skal lægges, både i forhold til blandingsafgrøder og efterafgrøder.
Se mere på http://the-jena-experiment.de/

Kontakt for mere info

Erik Kristensen

Planterådgiver

Jord er min passion, og jeg har forstand på gødning og dyrkning i teori og i praksis. Samspil er min indgangsvinkel, og helheden mit mål. Jeg medvirker gerne ved strategimøder, og har god erfaring med holdninger som udviklingsfaktor. Fra april er jeg med sikkerhed at finde i marken, hvor jeg formidler min spidskompetence: biologisk indsigt.

Specialer:

- Jordbearbejdning
- Klima og klimahandlingsplaner
- Grovfoder
- Korn/frø
- Næringsstoffer

Luk (Esc)